Brandbeveiliging

De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar als er brand uitbreekt is de schade vaak zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden opgemerkt of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkomen is daarbij veel beter en goedkoper dan blussen.

Brandveiligheid kan worden verhoogd door technische maatregelen te treffen, zoals de installatie van goedwerkende branddetectie en -alarm apparatuur, kleine blusapparaten of sprinklers. Maar ook het organiseren van veiligheid is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het veiligstellen van vluchtroutes, het dichthouden van branddeuren en het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes.

Aqua Safety onderhoudt, inspecteert en keurt brand-veiligheidsmiddelen. Aqua Safety is een gecertificeerd keuring- en vulstation voor brandblussers. Wij inspecteren en keuren voor de beroepsvaart, particulieren, fabrieken, bedrijfspanden, winkels, horeca, transport, etcetera. Het keuren kan op onze locatie, maar wij inspecteren, keuren en vullen indien gewenst ook bij u op locatie dankzij onze mobiele brandbeveiliging.

Producten
Het brede scala aan producten strekt zich uit van brandblussers tot brandblusserkasten, blusdekens, slanghaspels, pictogrammen, etc.

Wij zijn dealer van van brandbeveilings-producten van de gerenommeerde merken Jockel en Ajax.

Onze expert geeft voorlichting en advies op het gebied van brandveiligheid op maat. De voorlichting en de adviezen zijn dan ook specifiek gericht op uw bedrijf, pand of schip.
Voor meer informatie over al onze producten en diensten kunt u contact met ons opnemen.

Comments are closed.